19 C
Tbilisi
ხუთშაბათი, მაისი 28, 2020
პროფესორ რეზო კორინთელის ეს მოხსენება რელიგიური და მეცნიერული, კერძოდ, ფსიქიატრიული, ფსიქოთერაპიული მიდგომების დაახლოვებას ისახავს მიზნად. მართლმადიდებლური ფსიქოთერაპია, მსგავსად სხვა ფსიქოთერაპიული მიდგომებისა, ინტერდისციპლინურ ხასიათს ატარებს. მოხსენებაში განხილულია მართლმადიდებლური ფსიქოთერაპიის დეფინიცია, მისი ფორმები და პიროვნების მისეული მოდელი, ძირითადი პრინციპები და ის თავისებურებები,...
ფსიქოანალიტიკოსს ზიგმუნდ ფროიდს, ახლა ყველა იცნობს და ასევე ყველამ იცის, რომ მისი მოძღვრების მოხმარება ძვირი სიამოვნებაა (...მიუხედავად ამისა, დღეს ყოველი მე-6 ამერიკელი და მე-7 ევროპელი მისი მეთოდებით მკურნალობს). ადამიანი, რომელმაც ასეთი შემოსავალი გაუჩინა ფსქოლოგებს, იყო ზიგმუნდ ფორიდი. მისი თეორიები...
მიზანშეწონილობის პრობლემა:ორგანიზმი როგორც მთლიანი მოქმედობს. იგი როგორც მთლიანი უპასუხებს გარემოს ზემოქმედებას; და ამის შესაძლებლობას მას, როგორც ზემოდ დავინახეთ, მისი საოცარი ანატომიური და ფიზიოლოგიური თავისებურება აძლევს . მაგრამ ამ მთლიან მოქმედებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში ექნებოდა აზრი, თუ რომ იგი მიზანშეწონილად...
ადამიანი უძველესი დროიდან ანიჭებდა ფერს სიმბოლურ მნიშვნელობას. მეცნიერთა ჯგუფმა შეიმუშავა მეთოდიკა ,, ფერადი ბავშვები”, რომლის თანახმადაც ბავშვის ხასიათის გამოვლენა შეიძლება იმ ფერების მიხედვით, რომელსაც ყველაზე უფრო ხშირედ იყენებს ხატვის დროს. ასევე შეიძლება განისაზღვროს მისი რეაქცია სხვადასხვა ცხოვრებისეულ სიტუაციებში და...
ადამიანის გონითი მოღვაწეობის ერთი ნაწილი – რეალური გარესამყაროს დაუფლებაზეა მიმართული, მეორე – სურვილის ასრულებას, განდევნილი სურვილის შენაცვლებით დაკმაყოფილებას მიელტვის. ამ შემოქმედებას ეკუთვნის მითი, პოეტური შემოქმედება, ხელოვნება. მესამე, მეტად სერიოზული ნაწილი ადამიანის გონითი საქმიანობისა, რომელმაც შექმნა დიდი ინსტიტუტები რელიგიისა, სამართლისა,...
რეალობასთან კამათით წაგებული რჩები - თანაც, ყოველ ჯერზე 100%- ით. პიროვნებებს არ უყვართ - მათ რაღაც სურთ. მე რომ ლოცვა მქონდეს, ის ასეთი იქნებოდა: „ღმერთო დამიფარე სიყვარულის, მოწონების, აღიარების მიღების მოთხოვნილებისგან. ამინ“. ნუ მოიტყუებ თავს, რომ თითქოს საკუთარ განვითარებას გაუსწარი. გამოუკვლეველი გონებაა ერთადერთი ტანჯვა. შენ ან...
კომპლექსი არღვევს ჩვენს ინტერპერსონალურ ურთიერთობებს, აუკუღმართებს მოვლენებისა და საკუთარი თავის ხედვას, ხელს გვიშლის არათუ მიზნის მიღწევაში - მის დასახვაშიც. არასრულფასოვნების კომპლექსს შემდეგი ფაქტორები ქმნის: ა) ორგანოთა დეფექტი – იგულისხმება ბავშვის სხეულის რომელიმე ნაწილის ან ორგანოს თანდაყოლილი თუ შეძენილი დეფექტი; ბ) აღზრდა – აქ აღინიშნება ორი უკიდურესობა: მეტისმეტი...
ფსიქოანალიტიკოსების უმრავლესობა თანხმდება იმაზე, რომ კომპლექსის ტერმინის დამკვიდრებას ციურიხის ფსიქოანალიტიკურ სკოლას (ე. ბლეილერი, კ.გ. იუნგი) უნდა ვუმადლოდეთ. გთავაზობთ კომპლექსების რამოდენიმე განმარტებას. კ.გ.იუნგის თანახმად, კომპლექსი არის აფექტურად დამუხტული წარმოდგენების ერთობლიობა (Gefuhlsbetonter Vorstellungs Komplex). ეს არის ძლიერი აფექტური ძალის მქონე იდეებისა და...
ფიქრი უვნებელია, სანამ მას დავიჯერებთ. ტკივილს იწვევს არა თავად ფიქრი, არამედ მასთან ჩვენი მიჯაჭვულობა. მიეჯაჭვო ფიქრს - ეს ნიშნავს დაიჯერო, რომ ის მართალია, მისი გამოკვლევის გარეშე. მტკიცებულება ფიქრია, რომელსაც წლების განმავლობაში ვეჯაჭვებოდით. ადამიანთა უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ისინი ისეთები არიან, როგორც...
ცნობიერების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოვლენას თვითშემეცნება წარმოადგებს. საკუთარი თავის შეცნობას ორგვარი პრაქტიკული მნიშვნელობა გააჩნია. პირველი – იგი გვეხმარება ფსიქიკური პროცესების კვლევაში, მეორე – გვიადვილებს საზოგადოების წევრებთან ურთიერთობას. სოკრატე გვარწმუნებდა: «შეიცანი საკუთარი თავი». ადამიანი ღია თერმოდინამიკური სისტემაა. ორგანიზმის მორფოფიზიოლოგიური ჰომეოსტაზის შესანარჩუნებლად...
- რეკლამა -

ყველა სიახლე

არ გამოტოვოთ