დეკარტის ფილოსოფიის საფუძვლები

0
295

მათემატიკური მეთოდით დალაგებული „დეკარტის ფილოსოფიის საფუძვლები“, რომელიც დაიწერა 1663 წელს, სპინოზას სიცოცხლეში მისი სახელით გამოქვეყნებული ერთადერთი ნაშრომია.

გთავაზობთ ამონარიდს ხსენებული ნაშრომიდან:

„რაც უფრო სრულყოფილია საგანი თავისი ბუნებით, მით უფრო მეტ აუცილებელ არსებობას შეიცავს თავის თავში, და პირიქით, რაც უფრო მეტ აუცილებელ არსებობას შეიცავს საგანი თავის თავში თავისი ბუნებით, მით უფრო სრულყოფილია იგი“.

„ის, რაც შესაძლებელია მოცილებულ იქნას სხეულიდან საგნის მთლიანობის დაურღვევლად, არ წარმოადგენს ამ საგნის არსს, ხოლო პირიქით, თუ ის, რაც მოცილების შემთხვევაში აზიანებს საგანს, ქმნის მის არსს“.

„არავის შეუძლია წარმოიდგინოს სივრცის არ განფენილობის საზღვრები, თუ ის არ წარმოიდგენს მათ შემდგომ სხვა სივრცეს, რომელიც მიერთებული იქნება პირველ სივრცესთან“.

„არც ერთი სხეული არ იკავებს მეორე სხეულის ადგილს, თუ ეს უკანასკნელი, ამავდროულად, არ იკავებს მესამის ადგილს“.

დატოვეთ კომენტარი, თქვნი აზრი მნიშვნელოვანია!

თქვენი გამოხმაურება
შეიყვანეთ თქვენი სახელი