ალან პიზი – შესაძლებელია თუ არა გააყალბო საკუთარი სხეულის ენა?

0
764

სხეულის ენის გაყალბების შესაძლებლობა

ყველაზე  მეტად ტიპიურია კითხვა: „შესაძლებელია თუ არა გააყალბო საკუთარი სხეულის ენა?“ ჩვეულებრივად  პასუხი იქნება უარყოფითი, რადგანაც   თქვენ გაგცემთ  ჟესტებს შორის კონგრუენტულობის, მიკროსიგნალების  უქონლობა, ორგანიზმსა და გამოთქმულ სიტყვებს შორის.  მაგ:გადაშლილი ხელის გულები ასოცირდება სიპატიოსნესთან, მაგრამ როდესაც მატყუარა გიშლით ხელებს და გიღიმით ამავ დროს ის ცრუობს, მისი სხეულის მიკრო  სიგნალები გასცემენ მის დაფარულ აზრებს. ეს შეიძლება იყოს შევიწროვებული თვალის გუგები, აწეული წარბები  ან პირის კუთხის ფორმის შეცვლა, ყველა ეს სიგნალები იქნება საპირისპირო გაშლილი ხელებისა და გაბადრული ღიმილისა.

ამის შედეგად  მსმენელი მიდის დასკვნამდე არ დაუჯეროს იმას რაც ესმის. თითქოს ადამიანის ტვინში არის დამცავი აპარატი, რომელიც აფიქსირებს და არეგისტრირებს არაკონგრუენტულ არავერბალურ სიგნალებს. მაგრამ არსებობს შემთხვევები,  როდესაც სხეულის ენას სპეციალურად შეასწავლიან კეთილგანწყობის მიზნის მისაღწევად. 

მაგ:კონკურსი  მის ამერიკა ამ მის მსოფლიო, რომელზეც თითოეული კონკურსანტი შეისწავლის სხეულის ისეთ მოძრაობებს, რომლების გამოხატავენ სითბოს და გულწრფელობას.  რაც მეტი ოსტატობით შესძლებს  კონკურსანტი ამ სიგნალების გადმოცემას, მით მეტ ქულებს მიიღებს ჟიურისაგან. მხოლოდ კარგად გამოცდილ სპეციალისტებს შეუძლიათ მცირე დროის განმავლობაში გააკეთონ საჭირო მოქმედებების  იმიტაცია, რადგანაც მალე ორგანიზმი ქვეშეუცნობლად გადასცემს მოქმედების   საწინააღმმდეგო სიგნალებს. 

მრავალი პოლიტიკოსები გვევლინებიან გამოცდილ სპეციალისტებად   სხეულის ენის კოპირების დარგში, და ამას იყენებენ იმისათვის, რათა მოიპოვონ კეთილგანწყობა თავისი ამომრჩევლებისა,  აიძულონ ისინი დაუჯერონ მათ სიტყვებს. ის პოლიტიკოსები რომლებიც ამას ასრულებენ წარმატებით, მათზე ამბობენ რომ მათ აქვთ  „უფლის ნიჭი“. 

სახე უფრო ხშირად გამოიყენება ცრუ გამოთქმების დასაფარავად ვიდრე სხეულის სხვა ნაწილი. ჩვენ ვიცინით, ვაქნევთ თავს, ვუკრავთ თვალს რათა დავფაროთ სიცრუე, მაგრამ ჩვენდა საუბედუროდ სხეული თავისი ჟესტებით ლაპარაკობს სრულიად სიმართლეს, და აღინიშნება შეუთავსებლობა სიგნალებს შორის, რომლებიც იკითხება  სახეს,  სხეულსა და სიტყვას შორის.

დატოვეთ კომენტარი, თქვნი აზრი მნიშვნელოვანია!

თქვენი გამოხმაურება
შეიყვანეთ თქვენი სახელი