ალან პიზი – სხეულის ენა

0
1517

მე 20 საუკუნის ბოლოს გამოჩნდა ახალი ტიპი    მეცნიერ – სოციოლოგის არავერბალიკის  განხრით.  როგორც ორინტოლოგი ტკბება ფრინველებზე დაკვირვების დროს, ასევეა არავერბალიკი, როდესაც ის აკვირდება არავერბალურ ნიშნებს და სიგნალებს ადამიანების ერთმანეთთან ურთიერთობის დროს. ის აკვირდება მათ ოფიციალურ მიღებებზე, პლიაჟზე, ტელევიზიაში სამსახურში და ყველგან, სადაც ადამიანები ერთიერთობენ ერთმანეთთან.

ის შეისწავლის ადამიანების მოქმედებას, ისწრაფვის მეტი გაიგოს მისი მეგობრების მოქმედებებზე, რომ აქედან გამომდინარე ბევრი გაიგოს თავის თავზე და როგორ გააუმჯობესოს ურთიერთობა  სხვა ადამიანებთან. თითქმის წარმოუდგენლად მიგვაჩნია, რომ მილიონი წლის ევოლუციის  შემდეგ  ადამიანის არავერბალური  მოქმედებების სერიოზული შესწავლა  დაიწყო 60 იანი წლების დასაწყისში. ხოლო საზოგადოებისათვის ცნობილი გახდა 1970წელს, როდესაც იული ფასტმა გამოაქვეყნა წიგნი.

ჩარლი ჩაპლინი და სხვა მუნჯი კონოს მსახიობები იყვნენ  ფუძემდებლები, არავერბალური  კომუნიკაციისა. მათთვის ეკრანიდან ურთიერთობის ერთ ერთი  საშუალება იყო. თითოეული მსახიობი კლასიფიცირდებოდა როგორც კარგი, ასევე ცუდი,  იქედან გამომდინარე, თუ როგორ იყენებდა ის ჟესტებს და სხვა სხეულის მოძრაობებს. მას შემდეგ რაც კინო ხმოვანი გახდა, ნაკლებად საჭორო გახდა არავეერბალური ასპექტები და ბევრი არავერბალური კონოს მსახიობები წავიდნენ სცენიდან.

რაც შეეხება სხეულის ენის გამოკვლევების ტექნიკური მხარის სირთულეებს, ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო მე 20 საუკუნის დარვინის გამოკვლევა,  „ადამიანების და ცხოველების მიერ გამოხატული ემოციები “ , რომელმაც სტიმული მისცა სხეულის ენის თანამედროვე გამოკვლევებს  „სხეულის ენის” სფეროში. დარვინის მრავალი დაკვირვებები და იდეები დღესაც აღიარებულია მსოფლიოს მეცნიერთა მიერ. მას შემდეგ მეცნიერების მიერ აღმოჩენილი და დაფიქსირებული იქნა 1000  მეტი არავერბალური ჟესტი.

ალბერტ მეიერაბიანმა დაამტკიცა, რომ ინფორმაციის გადაცემის დროს,  ვერბალური საშუალებით (მხოლოდ სიტყვებით)   გადაცემული   ინფორმცია შეადგენს 7%,  ბგერითი  საშუალებებით ( ხმის ტონისა და ბგერის ინტონაციის გამოთქმით)  გადაცემული ინფორმაცია  38%, და არავერბალური გზით გადაცემული ინფორმაცია შეადგენს 55%.  პროფესორმა ბრედვისლმა ჩატარა ანალოგიური გამოკვლევები, კერძოდ არავერბალური ჟესტების როლი ადამიანთა ურთიერთობაში. მან დაასკვნა რომ ადამიანი სიტყვებით საუბრობს მხოლოდ 10 -11 წთ დღეში, და ყოველი წინადადება საშუალოდ ჟღერს  2,5 წამი.  როგორც მეირაბიანმა, მანაც აღმოაჩინა რომ  სიტყვიერი ურთიერთობა საუბარში  იკავებს  35%, ხოლო 65% ინფორმაციისა გადაიცემა არავერბალური ურთიერთობის საშუალებით.

მკვლევართა უმეტესობა იზიარებენ აზრს იმის შესახებ, რომ  (ვერბალური) სიტყვიერი წყარო გამოიყენება ინფორმაციის გადასაცემად,  მაშინ როდესაც არავერბალური წყარო გამოიყენება პიროვნებათა შორის  ურთიერთობის „განხილვისათვის”, ზოგიერთ შემთხვევაში კი გამოიყენება სიტყვიერი ურთიერთობის ნაცვლად.. მაგ:ქალს შეუძლია მამაკაცს  შეხედოს, უმკაცრესი  მზერით, და ის თავის განწყობილებას და დამოკიდებულებას  გადასცემს მას მიუხედავად იმისა რომ არ წარმოთქვამს არც ერთ სიტყვას.

მიუხედავად ადამიანის კულტურის დონისა,  სიტყვა და მისი თანმხლები მოქმედებები ერთმანეთს ემთხვევიან ისეთი სიზუზტით, რომ  ბერდვისლი ამტკიცებდა, კარგად მომზადებულ  ადამიანს ხმის საშუალებით შეუძლია განსაზღვროს, თუ რა მოქმედებას ასრულებს ადამიანი ამა თუ იმ ფრაზის წარმოთქმს დროს.. და პირიქით,  ბერდვისსლმა ისწავლა განესაზღვრა რა ხმით ლაპარაკობს ადამიანი, მის ჟესტებსა და მოქმედებებზე დაკვირვებით.

ბევრ ადამიანს უძნელდებათ აღიარონ რომ  ადამიანი წარმოადგენს ბიოლოგიურ არსებას. ის . Homo sapiens  წარმოადგენს ერთ -ერთ, დიდი, ბეწვით დაუფარავი მაიმუნის სახეობას, რომელმაც ისწავლა ორ ფეხზე სიარული და აქვს კარგად განვითარებული ტვინი. სხვა  ცხოველების მსგავსად ჩვენ ვემორჩილებით ბიოლოგიურ კანონებს, რომლებიც კონტროლს უწევენ ჩვენს მოქმედებებს, რეაქციებს.  „სხეულის ენა“ ს  და ჟესტებს.  საკვირველია რომ ადამიანი-ცხოველი იშვიათად  შეიგრძნობს, რომ  მის პოზას,  ჯესტს და მოქმედებას შეუძლიათ შეეწინააღმდეგონ იმას, რასაც  გვამცნობს ის სიტყვიერად.

აღთქმა,  ინტუიცია  და წინათგრძნობა

როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ადამიანი მგრძნობიარეა და ის ფლობს ინტუიციის ნიჭს, ჩვენ მხედველობაში გვაქვს ის რომ, მას შეუძლია წაიკითხოს  სხვა ადამიანის არავერბალური სიგნალები და შეადაროს ის  მის ვერბალურ სიგნალებს.  სხვა სიტყვებით  რომ  ვთქვათ, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ გვაქვს წინათგრძნობა, ანდა  „ მეექვსე გრძნობა“  გვკარნახობს ჩვენ,  რომ ვიღაცამ იცრუა, ჩვენ  მართლაც გვაქვს მხედველობაში ის, რომ ნამდვილად შევამჩნიეთ სხვაობა სხულის ენასა და  ამ პიროვნების ნათქვამ სიტყვებს შორის.ლექტორები ამ  გრძნობა უწოდებენ აუდუტორიის გრზნობას მაგ : თუკი მსმენელებისხედან ღრმა სავარძლებში დახრილი ნიკაპებით,  გულზე გადაჯვარადინებული გელებით.მგრძნობიარე დადმიანს გაუჩნდება  წინათგრძნობა, რომ ამ   შეტყობინებას  არ  ექნება წარმატება. ის მიხვდება,  რომ  რაღაც უნდა იღონოს რათა დააინტერესოს აუდიტორია.  ხოლო დაუკვირვებელი ადამიანი , შესაბამისად არ დააკვირდება ამ სიტუაცისა და გაამძაფრებს მის შეცდომას.

ჩვეულებრივად  ქალები  უფრო მგრძნობიარენი არიან ვიდრე მამაკაცები და ამით აიხსნება  არსებობა ასეთი გაგებისა, როგორიცაა ქალური წინათგრძნობა. ქალები ფლობენ თანდაყოლილ  ნიჭს შეამჩნიონ და გააანალიზონ არავერბალური სიგნალები , დააფიქსირონ ყველაზე უმცირესი წვრილმანები. ამიტომაა, რომ მცირედ ნაწილსაც კი მამაკაცებისას არ შეუძლიათ  მოატყუონ თავინთი ცოლები, და შესაბამისად ქალებს შეუძლიათ გაიგონ მამაკაცების საიდუმლოები მათი თვალების საშუალებით, და მათ ამაზე ეჭვიც კი არ გაუჩნდებათ.

ეს ქალური ინტუიცია მეტადაა განვითარებული იმ ქალთა შორის, რომლებიც დაკავებულნი არიან ბავშვთა აღზრდით.

პირველი წლები ის ეყრდნობა მხოლოდ  არავერბალურ წყაროებს ბავშვთან ურთიერთობის დროს,  და ითვლება რომ ეს ქალური ინტუიციის ნიჭის გამო.  ქალები უფრო მეტად კარგად აწარომოებენ მოლაპარაკებებს, ვიდრე მამაკაცები.

 

თანდაყოლილი, გენეტიკური, შეძენილი და                                                                        კულტურულად   დასაბუთებული    სიგნალები

მრავალი გამოკვლევების და მიუხედავად მაინც მიმდინარეობს კამათი, იმის შესახებ გვევლინებიან თუ არა არავერბალური სიგნალები თანდაყოლილ ან შეძენილ  სიგნალებად,  გადაეცემიან თუ არა ისინი გენეტიკურად, ან შეიძინებიან რაიმე სხვა გზით. მტკიცება მიღებული იქნა ადამიანთა ჯგუფზე რომლებიც დაბადებიდან იყვნენ  სმენა დაქვეითებულნი, უსინათლონი  და  ყრუ მუნჯები, რომლებიც ვერ შესძლებდნენ  ესწავლათ ვერბალიკა მათი თანდაყოლილი დეფექტებიდან გამომდინარე. აგრეთვე მიმდინარეობდა დაკვირვებები სხვადასხვა ნაციისა და ეროვნების ხალხის ჟესტიკულაციაზე. შეისწავლებოდა აგრეთვე ჩვენი ახლო  ნათესავების მაიმუნი მაკაკების მოქმედებები.

ამ გამოკვლევებიდა გამოტანილი დასკვნები გვიჩვენებენ რომ ჟესტები ექვემდებარებიან დაჯგუფებას. მაგ  ის პრიმატები რომლებიც შობენ  შტამომავლობას, იბადებიან თანდაყოლილი  წოვის  ჩვევით, რომელიც იმაზე მიუთითებს რომ  ეს  არის ან თანდაყოლილი ანდა შეძენილი.

გერმანელი მეცნიერი  აიბლ   აიჰბესფელდტ-მა  დაამტკიცა, რომ  ღიმილი და სიცილი ყრუ მუნჯებში  და უსინათლოებში ვლინდება ყოველგვარ შესწავლისა და კოპირების გარეშე. ეს ამტკიცებს ვარაუდს  თანდაყოლილი ჟესტების არსებობის შესახებ. ეკმანმა, ფრიზენმა და ზორენზანმა დაამტკიცეს დარვინის რამოდენიმე  ვარაუდი თანდაყოლილი ჟესტების შესახებ, როდესაც ისინი სწავლობდნენ  ხუთი სხვადასხვა სახის, და განსხვავებული კულტურის  ადამიანების სახის გამომეტყველებას. მათ დაამტკიცეს, რომ სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლები იყენებდნენ ერთი და იგივე სახის გამომეტყველებას განსაზღვრული  ემოციების გამოვლენის დროს, ეს არის თანდაყოლილი ჟესტები.

როდესაც თქვენ იჯვარედინებთ ხელებს  მკერდზე,  იჯვარედინებთ მარჯვენა ხელს  მარცხენაზე თუ მარცხენა ხელს მარჯვენაზე?  ადამიანთა უმრავლესობა ვერ იძლევა  დანამდვილებულ პასუხს მანამ,  სანამ ამას არ გააკეთებენ. ერთ შემთხვევაში  ისინი თავს იგრძნობენ მოხერხებულად და მეორეში არა. აქედან შეიძლება გამოვიტანოთ  დასკვნა, ეს შეიძლება იყოს გენეტიკური ჟესტი , რომელიც არ შეიძლება შეიცვალოს.

არსებობს აგრეთვე აზრთა სხვადასხვაობა იმის შესახებ, რომ გვევლინებიან  თუ არა ზოგიერთი ჟესტები შეძენილ, გენეტიკურ ანდა კულტურაში დამკვიდრებულ ჟესტებად. მაგ : მამაკაცთა უმეტესობა  პალტოს ჩაცმას იწყებს მარჯვენა ხელით, ქალთა უმეტესობა კი მარცხენათი. როდესაც მამაკაცი გზას უთმობს ქალს ხალხმრავალ ქუჩაზე,  ის ტანს იბრუნებს ქალის მხარეზე. ქალი კი  ზურგშექცევით გაივლის მის წინ. აკეთებს თუ არა ამას ის ინსტიქტურად მკერდის დაცვის მხრივ?  ითვლება თუ არა ეს თანდაყოლილ ჟესტად ქალთა შორის, ანდა ისწავლა ეს შეუცნობლად, სხვა ქალებზე დაკვირვებით?

არავერბალური ჟესტების უმრავლესობა  წარმოადგენს შეძენილს, და  მრავალი მათი მნიშვნელობა კულტურულად დასაბუთებულია. ეს ასპექტი განიხილება როგორც „ სხეულის ენა „

დატოვეთ კომენტარი, თქვნი აზრი მნიშვნელოვანია!

თქვენი გამოხმაურება
შეიყვანეთ თქვენი სახელი