“მესიჯის” შესახებ

 

  • “მესიჯი” – წარმოადგენს მედია-პლატფორმას, რომელიც აშუქებს საქართველოში და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენებს.
  • წარმოადგენს თანამოაზრეების გაერთიანებას და თავისუფალია რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ინტერესების ზეგავლენისგან.
  • პორტალის შინაარსი მრავალფეროვანია და ის მოიცავს საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროს.
  • მედია-პლატფორმაზე ჟღერდება ყველა ის მესიჯი, რომელიც ხალხს ეკუთვნის და ძირითადი აქცენტები შემეცნებაზე კეთდება.
  • ხელს უწყობს საზოგადოების განვითარებას და ეხმარება ადამიანს თავისუფალი აზროვნების ჩამოყალიბებაში.
  • ძირითადი პრინციპებია: ადამიანის ნების და ღირსების პატივისცემა და პირუთვნელი სიმართლე.